Blog

wiele ciekawych wpisów tematycznych

Posted by admin on Listopad - 27 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są kreowane z reguły po to, żeby przekazywać istotne wiadomości związane z prowadzoną aktywnością służbową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowania listów oraz rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy i dane adresowe. W wielu przypadkach umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji oficjalnej zawierają zwykle nazwę i adres siedziby firmy, w szeregu przypadków też NIP oraz REGON. Tu z pewnością stemple słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, na ogół, wszystkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Polecamy także:

Comments are closed.